Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Ανοδος θερμοκρασίας
Aug 22, 2017

Η αύξηση της θερμοκρασίας ενός κινητήρα οφείλεται στη διαφορά μεταξύ της απορροφούμενης ισχύος και της ισχύος εξόδου του κινητήρα. Αυτή η διαφορά είναι η απώλεια ισχύος. Η άνοδος θερμοκρασίας σχετίζεται επίσης με το γεγονός ότι η απώλεια ισχύος, με τη μορφή θερμότητας από τον κινητήρα, δεν απορροφάται ταχέως από τον αέρα του περιβάλλοντος (θερμική αντίσταση). Η θερμική αντίσταση του κινητήρα μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τον αερισμό .