Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Μια επισκόπηση των την έκρηξη-απόδειξη με κινητήρα
Jan 14, 2017

Έκρηξη-απόδειξη με κινητήρα είναι ένα είδος μοτέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εύφλεκτο και εκρηκτικό θέσεων, το runtime δεν παράγουν σπινθήρες. Έκρηξη-απόδειξη με κινητήρα χρησιμοποιείται κυρίως σε ορυχείο άνθρακα, πετρελαίου, πετροχημικών και χημική βιομηχανία. Επιπλέον, στο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, μεταλλουργία, πόλης αέριο, μεταφορά, σιτηρών και επεξεργασία πετρελαίου, χαρτί αποφάσεων, ιατρικής και άλλων τμημάτων έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ως μια σημαντική δύναμη εξοπλισμού, έκρηξη-απόδειξη με κινητήρα ηλεκτρικά χρησιμοποιείται συχνά για να οδηγείτε αντλίες, ανεμιστήρες, συμπιεστές και άλλα μηχανική μετάδοση, κλπ.